Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Sessions > Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Sessions > Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Πρόκειται για τεχνικές κάθαρσης , όπου εξωγενείς παράγοντες παρεμποδίζουν την ψυχική και σωματική υγεία όπως είναι οι υποβολές που μας προβάλλουν και άλλες πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις επιρροών.
Στηρίζουμε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προτείνοντας τους συγκεκριμένο πρόγραμμα υγείας ανάλογα τη περίπτωση.
Στις θεραπευτικές εφαρμογές μας, δεν λείπουν και προγράμματα που βοηθάνε σε καταστάσεις που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποια νέα δεδομένα ζωής ή σε αδιέξοδα που δεν μπορεί να βρει τρόπους εξέλιξης.
Οι ενεργειακοί καθαρισμοί βοηθάνε ώστε ο θεραπευόμενος να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και να νιώθει πλήρης.
Με προγράμματα σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο – ανάλογα την περίπτωση – επιλύονται θέματα κακών σχέσεων, οικογενειακά αδιέξοδα /γάμου κ.α.
Μέσω των ενεργειακών θεραπειών παρακινούμε ανθρώπους που υποφέρουν από εξαρτήσεις (τσιγάρο, ποτό, ναρκωτικά κ.α.) σε προγράμματα προσωπικής εξέλιξης, ώστε να επιλέξουν την υγεία , ενδυναμώνοντας τη θέληση τους για ζωή χωρίς να έχουν την ανάγκη διαφυγής από την πραγματικότητα με μέσα που γεμίζουν το νου ψευδαισθήσεις και παροντικές ικανοποιήσεις.

Προγραμμάτισε μια προσωπική συνεδρία

Δωρεάν Διάγνωση / Ερωτήσεις