Προσωπικές Ενεργειακές Θεραπείες

Η πρώτη επαφή και γνωριμία με τις ενέργειες για θεραπεία, γίνεται με τη συμβολή και καθοδήγηση εκπαιδευμένου θεραπευτή ή δασκάλου αφού έχει προηγηθεί Προσωπική Διάγνωση.

Διάφοροι παράγοντες οδηγούν στην απόφαση για το ποια θεραπεία είναι πιο κατάλληλη σε σχέση με το προσωπικό πρόβλημα του ενδιαφερόμενου ή την προσωπική αναζήτηση του καθώς και ο θεραπευτής παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της θεραπείας.

Η ίαση από ενεργειακές θεραπείες, είναι πάντα μια διαφορετική ατομική εμπειρία.

ΕΝΕΡΓΟΝΟΗΤΙΚΗ Θεραπεία 18 σημείων

Μαγνητοθεραπεία

Θεραπεία Ρέικι

Κρυσταλλοθεραπεία

Ενεργονοητική Διαγνωστική

Ασκληπιακή Εγκοίμηση

Vis Vitae Therapy Chair

Θεραπεία σε πυραμίδα

Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Θεραπεία Χώρου Feng Shui

ΕΝΕΡΓΟΝΟΗΤΙΚΗ Θεραπεία 18 σημείων

Μαγνητοθεραπεία

Θεραπεία Ρέικι

Κρυσταλλοθεραπεία

Ενεργονοητική Διαγνωστική

Ασκληπιακή Εγκοίμηση

Vis Vitae Therapy Chair

Θεραπεία σε πυραμίδα

Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Θεραπεία Χώρου Feng Shui

ΕΝΕΡΓΟΝΟΗΤΙΚΗ Θεραπεία 18 σημείων

Μαγνητοθεραπεία

Θεραπεία Ρέικι

Κρυσταλλοθεραπεία

Ενεργονοητική Διαγνωστική

Ασκληπιακή Εγκοίμηση

Vis Vitae Therapy Chair

Θεραπεία σε πυραμίδα

Θεραπευτικοί Ενεργειακοί Καθαρισμοί

Θεραπεία Χώρου Feng Shui

Δωρεάν Διάγνωση / Ερωτήσεις