ΡΕΪΚΙ (βαθμοί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

Seminars > Εκπαίδευση Θεραπευτών > ΡΕΪΚΙ (βαθμοί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

Η εκπαίδευση στο  είναι μια διαδικασία τριών επιπέδων – βαθμών, με συντονισμούς και πρακτική για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τη θεραπεία Reiki
Το πρώτο επίπεδο είναι μια διαδικασία κάθαρσης του φυσικού σώματος. Κάθε μπλοκάρισμα που έχει εκδηλωθεί στο σώμα, απομακρύνεται με τη διαδικασία της θεραπευτικής όξυνσης. Παράλληλα η κορώνα που έχει υποστεί αλλοιώσεις από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις, επουλώνεται και επανέρχεται στην αρχική της θέση. Η σύνδεση με την πηγή του Reiki σου μαθαίνει τρόπους αυτο-θεραπείας ενώ με την ανάλογη εξάσκηση προετοιμάζεστε για θεραπεία σε άλλους.

Ο πρώτος βαθμός είναι επιτρεπτός σε όλους (με ελάχιστες εξαιρέσεις ).

«Η συμμετοχή στο σεμινάριο αυτό μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που ενδιαφέρονται απλά για προσωπική εξέλιξη και όχι για πρακτική πάνω στη θεραπεία»

Το δεύτερο επίπεδο δουλεύει στα επόμενα 3 σώματα μας ( αστρικό, νοητικό, ανώτερο νοητικό) δίνοντάς στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να θεραπεύει παρελθόν παρόν και μέλλον με 3 κλειδιά-σύμβολα.

Παρέχετε και η ικανότητα να θεραπεύετε εξ’ αποστάσεως

Ο δεύτερος βαθμός απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτές. Σε αυτό το επίπεδο και με εξάσκηση 3 χρόνων τουλάχιστον, μπορείτε να εργάζεστε ως επαγγελματίας θεραπευτής.

Το τρίτο επίπεδο είναι ο τίτλος του Δασκάλου. Ο Δάσκαλος δουλεύει και στα υπόλοιπα σώματα ( βουδικό, νιρβανικό, η μονάδα, και το θείο).

Στο 3ο επίπεδο αυτό μπορείτε να μεταφέρετε τη γνώση αυτή και να εκπαιδεύετε και άλλους στη θεραπεία.

Σε ατομικό επίπεδο βοηθάτε την ψυχή σας να ανέλθει σε ανώτερα επίπεδα συνείδησης και απαλλαγής από κάποιους δεσμούς (κάρμα), με το βάρος της ευθύνης που, είτε θα σας ανεβάσει βαθμίδες, ή θα λειτουργήσει ο νόμος της καθοδικής βαρύτητας, όπου η γείωση θα είναι δυσμενής και με απώλειες σε επίπεδο ψυχής.

Ένα θέμα που απαιτεί την προσοχή μας είναι η αλλοίωση που έχει υποστεί το παραδοσιακό Reiki από σχολές που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την ενέργεια του Reiki και παρόλο αυτά το ονομάζουν Reiki…

Όσοι κάνουν το παραδοσιακό πραγματικό Reiki μπορούν να σας δώσουν γραπτά ή τουλάχιστον προφορικά το ενεργειακό δέντρο που ανήκουν από τον ιδρυτή Μικάο Ουσούι μέχρι και σήμερα, έτσι ώστε να έχετε γνώση όλων των δασκάλων που προϋπήρχαν μέχρι τον Δάσκαλο σας.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα βιώσετε, θα μάθετε και θα συνδεθείτε με την πραγματική ενέργεια που λέγεται Reiki.

Το Ενεργειακό μας Δέντρο είναι το εξής: Μικάο Ουσούι, Χαγιάσι, Τάκατα, Φουρουμότο, Χελμπλινγκ, Γιούνγκανς, Καϊντατζή.

Περιορισμένες θέσεις
Δηλώστε την συμμετοχή σας!

Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Διαλογισμών