Κρυσταλλοθεραπεία – Atma Crystal Healing

Seminars > Εκπαίδευση Θεραπευτών > Κρυσταλλοθεραπεία – Atma Crystal Healing

Το ΑΤΜΑ CRYSTAL HEALING®  διδάσκεται μόνο στο Θεραπευτήριο Ιλαρίων και είναι πρωτοποριακό λόγο της μακρινής γνώσης των Ατλάντιων που ανέδειξαν Σαμάνοι στην εποχή μας.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει μεταδοθεί από Σαμάνο Γιατρό στη Ταϋλάνδη με απέραντες γνώσεις πάνω στη Θεραπεία και τη Μεταφυσική. Η μοναδικότητα του ΑΤΜΑ CRYSTAL έγκειται στο ότι γίνεται με Συντονισμό κατευθείαν με τη πηγή της Κρυσταλλοθεραπείας χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει άλλη σύνδεση και τεχνική πάνω στη θεραπεία. Αυτό καθιστά το ΑΤΜΑ CRYSTAL ένα ολοκληρωμένο αυτοτελές θεραπευτικό σύστημα.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 κύκλους και σε βάθος χρόνου δίδεται ένα τρίτο σεμινάριο για το Ανώτατο χαρτί του Δασκάλου Κρυσταλλοθεραπευτή.

Τι προσφέρει η θεραπεία

Η Θεραπεία με κρυστάλλους είναι μια αρχαία μέθοδος θεραπείας που ενισχύει τη ζωτική ενέργεια στο σώμα, προσφέρει κάθαρση, ενδυνάμωση και εξισορρόπηση. Είναι μια βαθιά πολυδιάστατη εμπειρία που σας μεταμορφώνει αναδεικνύοντας πτυχές του εαυτού για να εκφραστούν.

Φτάνει σε βαθιά επίπεδα συνειδητότητας  και μπορεί να διεισδύσει και σε βλάβες από προηγούμενες  ενσαρκώσεις. Υπάρχουν επίσης τα κρυσταλλικά χειρουργεία που εκεί επεμβαίνουμε σε πολύπλοκες παθήσεις και αδιέξοδα για να αποκοπεί η ενεργειακή βλάβη που έχει δημιουργήσει τη πάθηση.

Η έμμεση θεραπεία ( Φυλακτό – Πυραμίδα χώρου) που σας προσφέρουμε είναι ένας τρόπος προσέγγισης σε καθημερινή βάση και είναι μοναδική εμπειρία γιατί έτσι αποκτάτε μόνιμη επαφή με το Ορυκτό Βασίλειο.

Ο Συντονισμός του ΑΤΜΑ CRYSTAL ® παρέχει στον ασκούμενο τη δυνατότητα να θεραπεύει με ασφάλεια χωρίς να προαπαιτούνται γνώσεις απο άλλα συστήματα.To ATMA CRYSTAL ® είναι ένα πλήρες αυθεντικό θεραπευτικο σύστημα.  Διδασκαλία σε:

Atma Crystal 1 ®

 • Κρυσταλλικός Συντονισμός (2)
 • Ανάπτυξη θεωρίας Ζωτική ενέργεια των Κρυστάλλων (σύσταση, 5 στοιχεία,Αλχημεία της Μητέρας Γης) Μορφές και ανάπτυξη ενεργειών τους
 • Τεχνικές κάθαρσης των πετρωμάτων Εκμάθηση στην ανίχνευση της ενέργειας τους
 • Αφύπνιση και Ενεργοποίηση, Προγραμματισμός.
 • Εκκρεμές: τρόποι χρήσης
 • Φαινόμενο αποϋλοποίησης και ουράνιου τόξου
 • Αυτοθεραπεία, θεραπεία σε άλλους.
 • Ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ κρυστάλλων
 • Τεχνικές προστασίας & Θεραπείας χώρου-αυτ/του -ταξίδια.
 • Σαμανική Τεχνική Η Αναπνοή της ζωής,
 • Χρήση διαφόρων κρυστάλλων Διαλογισμός με κρυστάλλους
 • Τεχνικές προστασίας

Atma Crystal 2 ®

 • Κρυσταλλικός Συντονισμός (2)
 • Κάθαρση των πετρωμάτων (ανάλογα με τις εποχές -μήνες-κατευθύνσεις)
 • Χρήση λέιζερ & Σαμανικών κρυστάλλων κάθαρσης
 • Ενεργειακά Χειρουργεία
 • Κρυσταλλική Ύπνωση
 • Ατλάντιος Σταυρός.
 • Διαλογισμοί, ασκήσεις, πρακτική.
 • Επίτευξη στόχων για όλους τους τομείς

 

Περιορισμένες θέσεις
Δηλώστε την συμμετοχή σας!

Πρόγραμμα Σεμιναρίων και Διαλογισμών