ΡΕΪΚΙ (βαθμοί Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

Η εκπαίδευση στο  είναι μια διαδικασία τριών επιπέδων – βαθμών, με συντονισμούς και πρακτική για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τη θεραπεία Reiki Το πρώτο επίπεδο είναι μια διαδικασία κάθαρσης του φυσικού σώματος. Κάθε μπλοκάρισμα που έχει εκδηλωθεί στο σώμα, απομακρύνεται με τη διαδικασία της θεραπευτικής όξυνσης. Παράλληλα η κορώνα που έχει υποστεί αλλοιώσεις […]