Ενεργονοητική Διαγνωστική 2

Ύλη Εξωτερική Διαγνωστική – Φυσιογνωμική Εσωτερική Διαγνωστική – Ίντα, Πίνγκαλα, Σουσούμνα Πνευματική Διαγνωστική για μαθητές Τα 18 τσάκρα της Ενεργονοητικής – Ανάλυση Ολοκληρωμένη λήψη ιστορικού Πρακτική Διάρκεια 5 ώρες   Προϋποθέσεις: Το Άνθισμα του 12Πέταλου Ανώτερος Εαυτός η Επανασύνδεση Η Πεμπτουσία της ΥΓΕΙΑΣ 7 Ακτίνες & οι Διδάσκαλοι Ο Ιερός Σκαραβαίος Ενεργονοητική Διαγνωστική 1 Ενεργονοητική […]

Ψυχικό Talisman

To Ψυχικό Talisman είναι προχωρημένο σεμινάριο Ενεργονοητικής και απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 3ο Επίπεδο Ενεργονοητικής Θεραπευτικής. Οι συμμετέχοντες καλούνται διαισθητικά να αναγνωρίσουν το ιερό προσωπικό σύμβολο που τους συνδέει με την ενέργεια της Ψυχής τους. Με την καθοδήγηση του Δασκάλου το σύμβολο αυτό,διαφορετικό για τον καθένα, ορθώνεται και προβάλλεται στον άυλο κόσμο,αποτελώντας την […]

Η Τέχνη της Διόρασης

Το Σεμινάριο Είναι ένα βιωματικό σεμινάριο που στόχο έχει την αφύπνιση μέσα από την ικανότητα της διόρασης. Λόγω των απαιτήσεων του σεμιναρίου οι προηγούμενες γνώσεις πάνω στην ενέργεια, τα άυλα σώματα και βασικές γνώσεις των τσάκρα είναι επιθυμητές για να μη δυσκολευτεί ο ασκούμενος στην πρακτική του σεμιναρίου. Διεισδύουμε στη λειτουργία του φυσικού σώματος σε […]

Ενεργονοητική Θεραπευτική

ΕΝΕΡΓΟΝΟΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 3o ΕΠΙΠΕΔΟ Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν Ενεργονοητικοί Θεραπευτές (EnergyMental Healers) συνεχίζουν με το 3o Επίπεδο. Η γνώση που μεταφέρεται γύρω απο τη θεραπεία είναι πολύ εξειδικευμένη, αναλυτική για όλες τις παθήσεις και πιο απαιτητική. Οι Θεραπευτές πλέον δουλεύουν με ένα ολοκληρωμένο υλικό που παρέχει ασφάλεια και δυνατές βάσεις πάνω στη θεραπεία δίνοντας ακόμα […]