Βρίσκεστε εδώ :

Δάσκαλοι θεραπευτές

Μαλαματένια Καϊντατζή

Ιδρύτρια του Κέντρου Θεραπείας και Έρευνας Ιλαρίων και της Ενεργονοητικής Θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να έχετε ένα προσωπικό ραντεβού
καλώντας μας στα τηλέφωνα
211 4019724 6934531919.